Archidemes

Dla kogo?

ArchiDeMeS ukierunkowany jest na zarządzanie procesami w przedsiębiorstwach produkcyjnych, projektowych i architektonicznych. Idealnie sprawdza się w biurach projektowych, archiwach dokumentacji, działach remontowych i wielu przedsiębiorstwach usługowych.

ArchiDeMeS jest dostosowany do rozwiązań wspomagających zarządzanie: EDM (Electronic Data Management – elektroniczne zarządzanie danymi), PDM (Product Data Management – zarządzanie danymi produktu) i DMS (Document Management System – system zarządzania dokumentami).

ArchiDeMeS wspiera systemy zarządzania jakością, funkcjonujące w organizacji, zgodnie z wymogami norm ISO 9000. Dotyczy to w szczególności pracy działów konstrukcyjnych, technicznych, utrzymania ruchu, kontroli jakości i laboratoriów kontroli jakości. Aplikacja ułatwia także realizację wymogów wynikających z norm HACCP (identyfikacja i oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności) w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym oraz wspiera pracę z zewnętrznymi systemami ERP (Enterprise Resource Planning - planowanie zasobów przedsiębiorstwa).

ArchiDeMeS to także efektywne, wydajne narzędzie do zarządzania dokumentacją mierniczo-geologiczną zakładów górniczych. Rozwiązanie dla tej grupy przemysłu przeznaczone jest do właściwego zarządzania procedurami tworzenia, ewidencjonowania, zabezpieczenia, archiwizacji i udostępniania dokumentacji mierniczo-geologicznej w zakładzie górniczym, bez względu na sposób wydobywania kopaliny. Umożliwia prowadzenie cyfrowej mapy zakładu górniczego z zachowaniem rygorystycznych zasad wymaganych przez prawo górnicze.