Archidemes

Dlaczego warto?

Wdrożenie naszego rozwiązania pozwala na:

 • widoczne zmniejszenie ilości pracy administracyjnej,
 • dostęp online do zawsze aktualnych firmowych zasobów (danych i dokumentów),
 • sprawną wymianę informacji w zespołach projektowych,
 • skuteczne zarządzanie procesami biznesowymi, poprzez:
  • szybki dostęp do aktualnych informacji o potencjalnych zagrożeniach,
  • dostęp do bieżącej wiedzy i możliwość sprawnej koordynacji procesów organizacyjnych i wykonawczych
  • skuteczną komunikację operacyjną wewnątrz zespołów projektowych,
 • wzrost wydajności pracy, istotne ograniczenie reklamacji wewnętrznych i zewnętrznych (wynikających z użycia nieaktualnych bądź niewłaściwych informacji) a także ograniczenie kosztów usuwania skutków tych reklamacji.