Archidemes

Funkcjonalności

ArchiDeMeS to także efektywne, wydajne narzędzie do zarządzania dokumentacją mierniczo-geologiczną zakładów górniczych. Rozwiązanie dla tej grupy przemysłu przeznaczone jest do właściwego zarządzania procedurami tworzenia, ewidencjonowania, zabezpieczenia, archiwizacji i udostępniania dokumentacji mierniczo-geologicznej w zakładzie górniczym, bez względu na sposób wydobywania kopaliny. Umożliwia prowadzenie cyfrowej mapy zakładu górniczego z zachowaniem rygorystycznych zasad wymaganych przez prawo górnicze.

  • łączy zarządzanie przepływem informacji i procesami organizacji pracy z procesami tworzenia dokumentacji i towarzyszącej temu informacji w poszczególnych zespołach wykonawczych.
  • posiada otwartą strukturę umożliwiającą komunikację z systemami ERP (Enterprise Resource Planning - planowanie zasobów przedsiębiorstwa).
  • umożliwia komunikację i wymianę danych z aplikacjami MS Office jak i OPEN Office.
  • daje możliwość komunikacji z aplikacją CAD firmy Autodesk.
  • umożliwia dodawanie do systemu w trybie online korespondencji „email”, której wymiana następuje w ramach Microsoft Outlook.
  • reguluje realizację zdarzeń zgodnie z wymogami stosownych norm ISO 9000:2000.