Archidemes

Wsparcie techniczne

Wsparcie techniczne oferowane jest zarówno na etapie wdrożenia jak i w ramach opieki serwisowej.

W trakcie realizacji projektu gwarantujemy doradztwo merytoryczne, tak aby produkt w pełni przystosować do indywidualnych potrzeb. Proces efektywnego wdrażania rozwiązania w przedsiębiorstwie nie jest możliwy bez intensywnych szkoleń pracowników i indywidualnych konsultacji technicznych. Dzięki ścisłej współpracy na linii ekspert-klient rozwiązanie wdrażane jest szybko i w pełni odpowiada wymaganiom założonym w projekcie.

Po zakończeniu wdrożenia w ramach autorskiej opieki serwisowej zapewniamy:

  • konsultacje eksperckie i wsparcie techniczne
  • doraźną pomoc dotyczącą użytkowania zakupionej wersji systemu
  • aktualną wersję systemu (możliwość wymiany posiadanej wersji na nową)
  • wprowadzenie uzgodnionych modyfikacji do systemu
  • doradztwo merytoryczne, organizacyjne i techniczne.