Archidemes

Dla kogo?

ArchiDeMeS funkcjonuje jako wydajne narzędzie, umożliwiające pracę zespołową w biurze projektowym, i uwzględniające w tym obszarze wymagania danej organizacji. Równocześnie bardzo istotnie odciąża projektantów z obowiązków wynikających z obsługi administracyjnej:

  • rejestruje przepływ informacji związanych z projektem,
  • identyfikuje zmiany w przygotowywanej dokumentacji z ich przyczynami,
  • zarządza relacjami z zewnętrznymi partnerami
  • pilnuje aktualności danych, dokumentów jak i całych projektów.
  • zapewnia zgodność pracy biura projektowego z wymaganiami norm ISO 9002.

ArchiDeMeS jest pomocny w trzech niezwykle istotnych obszarach funkcjonowania biura projektowego:

  • archiwizacji i zarządzaniu procesami przygotowania i dystrybucji dokumentacji,
  • zarządzaniu procesem realizacji projektu,
  • zarządzaniu zmianami.