Archidemes

Dlaczego warto?

Dzięki wdrożeniu rozwiązania ArchiDeMeS klient zyskuje:

  • usprawnienie pracy grupowej: symultaniczne tworzenie map procesów dla zadań realizowanych przez zespół
  • gwarancję przepływu informacji i właściwej dokumentacji projektowej: wszystkie dokumenty znajdują się w odpowiednim czasie i miejscu oraz są dostępne wyłącznie dla uprawnionych na odpowiednim poziomie osób,
  • obniżone ryzyko błędu: tylko uprawnieni pracownicy korzystają z obowiązującej dokumentacji, m.in. używają wymaganych procedur, wysyłają aktualną ofertę z bieżącym cennikiem itd.,
  • koncentrację pracowników na działaniach merytorycznych: system sam przypomina o konieczności uaktualnienia wszelkich dokumentów przetargowych, zezwoleń gwarancji, licencji itp. poprzez odpowiednie monity o przegląd okresowy dokumentu.