Archidemes

Funkcjonalności

ArchiDeMeS jest pomocny w trzech niezwykle istotnych obszarach funkcjonowania biura projektowego: archiwizacji i zarządzaniu procesami przygotowania i dystrybucji dokumentacji, zarządzaniu procesem realizacji projektu, a także zarządzaniu zmianami.

W ramach obszaru dotyczącego archiwizacji i zarządzania procesami przygotowania i dystrybucji dokumentacji ArchiDeMeS umożliwia:
 • utworzenie centralnego repozytorium dokumentacji i systemu identyfikacji dokumentów,
 • zarządzanie cyklem życia dokumentów,
 • kontrolę wersji dokumentów,
 • ochronę treści dokumentów źródłowych.
W ramach obszaru dotyczącego archiwizacji i zarządzania procesami przygotowania i dystrybucji dokumentacji ArchiDeMeS umożliwia:
 • wyodrębnienie w systemie tzw. spraw pozwalających na zarządzanie realizacją zadań (Projektów) według ustalonych procedur,
 • zapewnienie kontroli udziału dokumentacji, kontroli czasów i terminowości realizacji,
 • zarządzanie przydziałem osób i grup wykonawczych,
 • zarządzanie zmianami procesu realizacji,
 • zatwierdzanie zakończenia realizacji,
 • automatyczne raportowanie o zagrożeniach.
W ramach obszaru dotyczącego zarządzania zmianami ArchiDeMeS daje możliwość:
 • współdzielenia zasobów dla projektów,
 • śledzenia ich powiązań i rejestr zmian,
 • kontroli dostępu poprzez system uprawnień.