Archidemes

Funkcjonalności

System ArchiDeMeS DMG obsługuje procesy związane z prowadzeniem numerycznej mapy górniczej zgodnie z wymogami prawa górniczego. Integruje w jednym systemie cechy produktów typu PDM (system zarządzania dokumentacją) i GIS (system informacji geograficznej) a także obejmuje swoim działaniem:

  • wydzieloną bazę danych i dokumentacji DMG (działu mierniczo-geologicznego) wraz z mechanizmami zarządzania zmianą i jej dystrybucją w zgodzie z wymogami prawa,
  • odseparowaną od bazy DMG bazę danych i dokumentów ZG (zakładu górniczego) pozostałych działów i służb zakładu górniczego wraz z mechanizmami zarządzania jej aktualizacją w oparciu o działania tych służb i automatyczną synchronizację z danymi bazy DMG,
  • bazę danych STM (serwera treści map) odseparowaną od baz DMG i ZG, przy zachowaniu właściwej synchronizacji z serwerem, udostępnianą w postaci jednolitej mapy numerycznej poprzez internetową przeglądarkę.

Bazy STM i DMG są odseparowane i chronione przed ingerencją i nieuprawnionymi zmianami i korektami. W ramach każdego z tych modułów wszystkie dane, pliki, parametry realizowanych procedur, atrybuty dokumentów, matryce praw dostępu, transakcje są definiowane, rejestrowane i interpretowane przez system jako jedna centralna baza. Dany dokument jest w całej bazie wartością unikatową. System pilnuje i zabezpiecza stan archiwum, niezależnie od liczby i zakresu współdzielonych plików.

System do zarządzania informacją i dokumentacją górniczą zawiera również narzędzia do prowadzenia dokumentacji górniczej w postaci numerycznej i utworzenia przestrzennego modelu złoża w 3D.

ArchiDeMeS DMG to:

  • usprawnienie zarządzania informacją, zgodnie z wymogami prawa górniczego,
  • zapewnienie bezpieczeństwa poprzez zminimalizowanie zagrożenia w otoczeniu produkcyjnym,
  • zwiększenie szybkości i łatwości docierania do informacji bez uszczerbku na bezpieczeństwie.