Archidemes

Górnictwo

W zakładach górniczych zasady postępowania z dokumentacją mierniczo-geologiczną nie obejmują wszystkich zagadnień wynikających z ustawy Prawo ‘Geologiczne i Górnicze’. Dominuje podejście, które ogranicza się wyłącznie do przetworzenia dokumentów tworzonych metodami tradycyjnymi do postaci cyfrowej. Mapy górnicze prowadzone są w sposób tradycyjny z wykorzystaniem numerycznych narzędzi do opracowywania ich treści. Tworzone w ten sposób zasoby nie spełniają wymogów Ustawy i nie mogą stać się podstawą do utworzenia jednolitej numerycznej mapy górniczej.

ArchiDeMeS DMG wypełnia tę lukę.

Spełnia wymagania stawiane wobec samego systemu do zarządzania dokumentacją, dotyczące m.in.

  • prowadzenia dokumentacji górniczej, zgodnie z wymaganiami prawa górniczego, a w szczególności dokumentacji w formie mapy numerycznej,
  • przeniesienia treści zawartych w dokumentacji do wydzielonej bazy informacji o zakładzie górniczym – prezentacja w postaci jednolitej numerycznej mapy zakładu górniczego,
  • konsolidacji informacji z poszczególnych zakładów górniczych w jednolitą przestrzenną informację, umożliwiającą uruchomienie procesów wspomagających zarządzanie nimi.

Wspiera realizację wszystkich obowiązków dotyczących dokumentacji mierniczo-geologicznej, jakimi są ewidencjonowanie, archiwizowanie i zabezpieczanie danych, a w szczególności:

  • pozwala na uporządkowanie informacji, numeracji, aktualności opisu (ewidencjonowanie),
  • umożliwia budowę centralnego repozytorium, pracę na kopii dokumentu, archiwizację zewnętrzną (archiwizowanie),
  • wspiera zarządzanie uprawnieniami dostępu, uprawnieniami specjalnymi, zatwierdzeniami i historią zmian (zabezpieczanie).