Archidemes

Dla kogo?

Nasze rozwiązanie jest w pełni dostosowywalne do każdego rodzaju przedsiębiorstwa produkcyjnego i branży w jakiej ono działa.

ArchiDeMeS wspiera informatyzację procesów zarządzania w przedsiębiorstwie, gwarantując ich wysoką jakość i wygodę użytkowania. System umożliwia zarządzanie zarówno pełnym cyklem życia maszyn/infrastruktury wytwarzania jak i cyklem życia samego wyrobu (PLM – Product Lifecycle Management).

ArchiDeMeS wspiera zarządzanie na etapie przygotowania wyrobu i zarządzania zmianą (zgodne z technologią PLM - Product Lifecycle Management). Ułatwia projektowanie wyrobów, zarządzanie danymi o wyrobie i jego budowie (obsługa BOM - Bill of Material – dotycząca zestawienia materiałowego) oraz dostosowanie produktu do wymagań klienta (w systemie gromadzone są wymagania klienta, które są przekształcane na wymagania wobec wyrobu).

W przedsiębiorstwach opartych na produkcji zleceniowej system ArchiDeMeS usprawnia przygotowanie, obieg i archiwizację dokumentacji produkcyjno-technologicznej zgodnie z cyklem życia produktów i aktualnymi potrzebami produkcji.