Archidemes

Dlaczego warto?

 • ArchiDeMeS poszerza obszar działania Zintegrowanych Informatycznych Systemów Zarzadzania produkcją o:
  • dane i dokumentację konstrukcyjno-technologiczną, powstającą na etapie opracowania koncepcji, a stanowiącą dla procesów produkcyjno-wytwórczych podstawę do uruchomienia nowych wyrobów lub zmian w już istniejących,
  • zdarzenia i dokumentację powstające przy opracowywaniu koncepcji i rozwiązań, jakie będą realizowane w ramach planowanych działań modernizacji i utrzymania infrastruktury produkcyjnej.
 • ArchiDeMeS zapewnia tym samym:
  • sprawne i jednoznaczne przekazywanie dokumentacji na produkcję,
  • działający online mechanizm zbierania uwag z produkcji do działów rozwoju i modernizacji,
  • aktualność dokumentacji i danych opisujących struktury wyrobu na wszystkich etapach jego wytwarzania i dystrybucji,
  • skrócony czas dostępu do informacji,
  • usprawnioną komunikację między zespołami zaangażowanymi w procesy projektowo-wytwórcze.
 • ArchiDeMeS zmniejsza nakłady finansowe i czasowe:
  • pracownicy koncentrują się na działaniach merytorycznych, a nie na organizacyjnych wynikających z wymagań normatywnych systemów jakości,
  • usprawnia obsługę uzgodnień międzywydziałowych, dotyczących przygotowania i wdrożenia wyrobu lub jego modyfikacji,
  • umożliwia powszechny dostęp do zasobów, zawsze aktualnej dokumentacji i informacji konstrukcyjno-projektowej,
  • bezpośrednio wspiera systemy zarządzania produkcją (np. ERP), a także danymi i dokumentacją technologiczno-konstrukcyjną, opracowywaną na etapie przygotowania wyrobu,
  • pozwala czerpać dane z systemów zarządzających produkcją, potrzebne przy opracowywaniu modernizacji oraz nowych wyrobów.
 • ArchiDeMeS podnosi jakość i obniża koszty dzięki ograniczeniu błędów:
  • eliminuje rozbieżności i niejednoznaczności w opisie dokumentów i danych opracowywanych przez działy uczestniczące w procesach produkcyjnych przedsiębiorstwa,
  • synchronizuje przepływ informacji pomiędzy systemami zarządzającymi cyklem produkcyjnym, a systemem ArchiDeMeS, zarządzającym cyklem przygotowania wyrobu,
  • zapewnia dystrybucję w trybie online aktualnej dokumentacji na stanowiska produkcyjne,
  • zapewnia bieżący, bezpośredni dostęp do zawsze aktualnej dokumentacji opisującej infrastrukturę tworzenia bezpośrednio z poziomu systemów, zarządzających jej pracą i obsługą.