Archidemes

Funkcjonalności

ArchiDeMeS integruje dane, procesy produkcyjne i zasoby. Pozwala zarządzać informacjami od koncepcji, poprzez projekt i kierowanie do realizacji.

Między poszczególnymi etapami zachodzą istotne dla jakości produktu powiązania, a wynik pracy danego zespołu wpływa na pracę zespołów obsługujących kolejne etapy wytwarzania.

Proponowane przez nas rozwiązanie posiada zaszyte funkcje informatyczno-zarządcze, umożliwiające obsługę zdarzeń zachodzących pomiędzy:

  • poszczególnymi etapami cyklu opracowania i modernizacji wyrobów,
  • cyklem opracowania i modernizacji wyrobów a cyklem wytwórczo produkcyjnym,
  • cyklem opracowania i modernizacji wyrobów a cyklem obsługi klienta.

ArchiDeMeS wprowadza jednolite elektroniczne archiwa i bazy danych dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej, uruchamia jednolity system zarządzający zmianą i wdrożeniem nowego produktu na etapie jego opracowywania. System jest zgodny z potrzebami systemów ERP (Enterprise Resource Planning – związanych z planowaniem zasobów przedsiębiorstwa).

ArchiDeMeS ujednolica zarządzanie dystrybucją,

ArchiDeMeS wprowadza jednolity system obsługi terminali dostępu do dokumentacji produkcyjnej (pliki CAD, Inventor, PDF) oraz jednolity system zbierania uwag z działów produkcyjnych na temat dokumentacji i wyrobu (są one podstawą do modernizacji wyrobów i wprowadzenia zmian w dokumentacji).

Wdrożenie systemu ArchiDeMeS umożliwia zamknięcie cyklu informatyzacji procesów zarządczych. Dzieje się to poprzez włączenie do zarządzania procesów o charakterze normatywnym. Procesy te definiują przebieg opracowywania i kierowania do produkcji, przebieg zmian wyrobu, jak również wszelkie powiązania danych na tym etapie z danymi tworzonymi na etapie obsługi cyklów produkcyjnych (interfejs komunikacyjny pomiędzy systemem DPM ArchiDeMeS a systemem ERP). Rezultatem tych działań jest produkt - zgodny z oczekiwaniami i spełniający wszystkie wymagania jakościowe.

ArchiDeMeS posiada otwartą budowę modułową i jest dostosowywany indywidualnie do potrzeb klienta. W swej strukturze modułowej posiada wyjątkową funkcjonalność polecaną szczególnie przedsiębiorstwom przemysłowym, posiadającym urządzenia podlegające nadzorowi UDT (działy techniczne i remontowe, zakładowe archiwa dokumentacji, dotyczące posiadanych urządzeń technicznych).

ArchiDeMeS umożliwia zdalną rejestrację wszystkich urządzeń, a także planowanie i powiadamianie o konieczności przeprowadzenia przeglądu oraz przechowywanie całej dokumentacji technicznej powiązanej z danym urządzeniem. W systemie można m.in.:

  • planować przeglądy,
  • udostępniać zapisy „zgłoszonych uwag" inspektora UDT (bez konieczności zaglądania do książek UDT).
  • kontrolować wypożyczenia i zwroty książek UDT.