Archidemes

Przedsiębiorstwo produkcyjne

W zależności od branży i rodzaju działania przedsiębiorstwa produkcyjne różnią się między sobą sposobem zarządzania procesami operacyjnymi. W przedsiębiorstwach, gdzie funkcjonuje rozbudowana infrastruktura, która bezpośrednio wspiera proces produkcyjny, szczególnie ważny jest proces zarządzania dokumentacją. Utrzymanie właściwej infrastruktury decyduje o prawidłowym przebiegu procesu produkcyjnego, a dokumentacja spina ten proces. Te potrzeby dokumentacyjne przedsiębiorstwa w pełni pokrywa system ArchiDeMeS.

Wdrożenie systemu poszerza informatyzację procesów zarządzania w przedsiębiorstwie o procesy opracowania i wdrażania zmian zarówno w odniesieniu do wyrobów, jak i infrastruktury produkcyjnej. Dzięki temu tworzy wraz z innymi systemami zarządczymi, np. klasy ERP (Enterprise Resource Planning – oznaczające planowanie zasobów przedsiębiorstwa) kompleksowe informatyczne rozwiązanie zarządcze, obejmujące pełny cykl PLM (PLM – product lifecycle management).

Dodatkowo, dzięki jednolitej oraz zawsze aktualnej dokumentacji, sprawnie przekazywanej na produkcję i działającym online mechanizmom:

  • transportu danych do systemów zarządzających produkcją i relacjami z klientem
  • zbierania uwag z produkcji do działów rozwoju i modernizacji
  • znacząco podnosi się niezawodność i obniżają koszty wytwarzania.