Archidemes

Wdrożenie

Pełne wdrożenie systemu ArchiDeMeS obejmuje 3 główne etapy:

 1. Opracowanie projektu wdrożenia systemu
 2. Instalacja i uruchomienie systemu
 3. Autorska opieka serwisowa

Etap 1 - Opracowanie projektu wdrożenia systemu

Realizacja etapu pierwszego polega na zebraniu materiałów o zasadach funkcjonowania przedsiębiorstwa i przedstawieniu rozwiązania, pokazującego sposób działania systemu w firmie w odniesieniu do wymagań zarządzania dokumentacją.

Skuteczny model wspomagania zarządzania, wykorzystujący system komputerowy, działa na podstawie sformalizowanych przepływów informacji i procedur, wnosi więc do przedsiębiorstwa wzorzec organizacyjny. Dostosowanie tego wzorca do konkretnych potrzeb przedsiębiorstwa jest realizowane w fazie implementacji i polega na zdefiniowaniu i wprowadzeniu do systemu szeregu parametrów, decydujących o sposobie jego działania. Powstały w ten sposób model powinien łączyć w spójną całość sposoby działania poszczególnych grup pracowników. Zasady działania tych grup są opisane za pomocą procedur wraz z narzędziami systemu informatycznego przypisanymi do ich realizacji.

Wynikiem opracowanego projektu jest odpowiedź na 2 podstawowe pytania:

 • W jaki sposób zostaną spełnione wszystkie istotne cele, jakie postawiło sobie przedsiębiorstwo, podejmując decyzję o wdrożeniu systemu?
 • Czy aktualna organizacja i obowiązujące w niej procedury powinny być odwzorowane we wprowadzanym systemie, czy też należy i można go zmodyfikować?

Etap 2 - Instalacja i uruchomienie systemu

W etapie 2 następuje właściwe wdrożenie rozwiązania wewnątrz firmy, w tym m.in:

 • zainstalowanie systemu na serwerze,
 • założenie konfiguracji odwzorowującej ustalenia z projektu wdrożenia,
 • zainstalowanie stanowisk użytkowników,
 • przeprowadzenie symulacji procesu tworzenia i publikowania dokumentacji,
 • przeprowadzenie testów właściwej instalacji,
 • sporządzenie protokołu odbioru instalacji.

Etap 3 - Autorska opieka serwisowa

Ten etap stanowi powdrożeniowe wsparcie i pomoc dla klienta. Na tym etapie klient otrzymuje możliwość:

 • konsultacji i wsparcia technicznego,
 • pomocy dotyczącej użytkowania zakupionej wersji systemu,
 • wprowadzenia uzgodnionych modyfikacji do systemu,
 • doradztwa merytorycznego, organizacyjnego i technicznego.

L.P.

ETAPY

Fazy realizacji

I.

LICENCJE SYSTEMU

Zakup pakietu licencji

II.

ANALIZA

Przeprowadzenie seminarium informacyjno-szkoleniowego i zapoznanie kadry z właściwościami produktu.

Uruchomienie „zerowej” instalacji systemu na wybranej grupie sieciowej.

Zebranie materiałów w celu ustalenia aktualnego „obrazu” wybranych obszarów organizacyjnych firmy.

Opracowanie informacji. Przygotowanie wniosków i propozycji.

Weryfikacja zakresu pozyskanych informacji.

Zatwierdzenie przez Zamawiającego wniosków zapisanych w ANALIZIE .

 

III.

 

PROJEKT WDROŻENIA SYSTEMU

Uzgodnienie i wykonanie propozycji projektu wdrożenia.

Przygotowanie modelu testowego nowego systemu, według uzgodnionego projektu wdrożenia.

Weryfikacja modelu testowego.

Zatwierdzenie modelu testowego.

IV.

IMPLEMENTACJA

Realizacja wg zatwierdzonego projektu wdrożenia.

Odbiór instalacji systemu.

V.

SZKOLENIA

Przeszkolenie  grupy wytypowanych użytkowników.

Przeszkolenie administratora systemu.

VI.

AUTORSKI NADZÓR WDROŻENIOWY

Doradztwo przy tworzeniu bazy. Pomoc przy realizacji rozruchu eksploatacyjnego. Usuwanie ewentualnych błędów.